Loading color scheme

Povedené turnaje pro malé školáky

Dva skvělé florbalové turnaje pro 1. stupeň základních škol uspořádal náš oddíl během uplynulého týdne. Během dvou dnů se na hřišti prostřídalo bezmála 250 dětí ze základních škol z Dačic a širokého okolí a dalších 90 dětí ze školek pak turnaj navštívilo v pozici fanoušků, přičemž si samozřejmě mohly některé zábavné aktivity samy vyzkoušet, neboť se jim věnovali oddíloví trenéři. Tímto moc děkujeme všem zúčastněným a věříme, že pro všechny byl turnaj parádní zážitek.

V úterý 21. 2. 2023 proběhl za spolupráci se ZŠ J. A. Komenského florbalový turnaj pro 1. stupeň základních škol s plnou strukturou. Zájem byl enormní a pořadatelům tak přibylo spoustu příjemných starostí s organizací této dopolední události. Turnaje se zúčastnily děti ze ZŠ J. A. Komenského Dačice, ZŠ B. Němcové Dačice a školní družiny ZŠ Slavonice. Jednotlivá družstva byla rozdělena do skupin podle ročníků, a tak se na menším hřišti prohánělo 5 týmů prvňáčků a 5 týmů druháčků, na větším hřišti, kde v akci byli i brankáři, pak zápolilo 5 týmů třeťáků, 5 týmů čtvrťáků a 5 týmů páťáků. Všichni malí florbalisté sehráli čtyři zápasy a předváděli velice pěknou hru.

O dva dny později, tedy ve čtvrtek 23. 2. 2023, se uskutečnil pomyslný druhý díl tohoto florbalového trunaje pro malé školáky. Tentokrát se ho účastnily malotřídní základní školy z okolí, resp. širšího okolí, což jen ukázalo, jak moc se při pořádání podobných akcí na malotřídní školy zapomíná. V MSH Dačice se představilo celkem 14 družstev ze ZŠ Budíškovice, ZŠ Český Rudolec, ZŠ Budeč, ZŠ Staré Město pod Landštejnem, ZŠ Plavsko a ZŠ Velká Lhota. Týmy byly rozděleny do 2 skupin, v nichž každé družstvo sehrálo 6 utkání a následně si jako bonus zahrálo se stejně umístěným soupeřem z druhé skupiny. Zážitek to byl nejen pro děti, ale i pro doprovázející učitele a pro organizátory samotné. Po skončení trunaje se těm dětem, které se s ohledem na dopravu mohly ve sportovní hale zdržet, věnovali oddíloví trenéři a malí florbalisté si tak vyzkoušeli některé další florbalové hry.

Oba hrací dny turnaj navšítivily dětčky z dačických školek. Hodinu a půl se pod dohledem klubových trenérů hýbaly, běhaly a dováděly, načež se přesunuly na hlavní hrací plochu a sledovaly florbalová utkání v rámci turnaje. Věříme, že i Ti nejmenší si návštěvu městské haly moc užili.

Jménem klubu bychom chtěli poděkovat všem účastníkům za skvělý zážitek i pro nás a zároveň všem našim členům a členkám, kteří se na přípravě a hladkém průběhu turnaje podíleli. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat našim partnerům, a sice ZŠ J. A. Komenského Dačice za poskytnutí prostor k uspořádání turnaje a za věcné ceny Městu Dačice, společnosti Centropen a Ing. Jiřímu Kameníkovi. Bez Vás by to nešlo. Moc Děkujeme !!!